6. Februar 2016, Faschingszug in Schwabsoien

Faschingsumzug 20126 - Teilnehmer

Fahnenträger FCS

Blaskapelle Schwabsoien

Faschingsclub Schwabsoien

Faschingsfreunde Schwabsoien

Pura Vida

Landjugend Altenstadt

Landjugend Reichling

JU Schongau

Faschingsfreunde Sachsenried

Diamonds Cheer Team Schongau

Landjugend Peiting

Landjugend Schwabbruck

Landfrauen Schwabsoien

Soier Schlagwerk

Faschingsfreunde Altenstadt

Ingenrieder Jugend

Faschingsfreunde Burggen

CSU Schongau

Die jungen Wilden, Osterzell

Stöttwanger Fasnachter

Landjugend Rott

D'Frankenhofener

Musikkapelle Sachsenried/Osterzell

Biller Altenstadt

FSG Schongau - Prinzenwagen

FSG Schongau - Minigarde

Faschingsclub Hohenfurch - Prinzenwagen

Faschingsclub Hohenfurch - Minigarde

Birkländer Hütte

Faschingsfreunde Stauden